Onderscheidend assortiment, eigentijdse vormgeving

Coole kras- & beloningsmomenten

Waar een goede sfeer in de groep toe kan leiden! Met ‘Coole kras- & beloningsmomenten’ stimuleert u gewenst gedrag en dát verbetert de sfeer in de klas. ‘Coole kras- & beloningsmomenten’ is gericht op de groep, waardoor onrustig, storend en eventueel agressief gedrag afneemt.

De KiVa-methode, een antipestmethode, leert ons dat de leerkracht zich niet alleen op de pester en de gepeste moet richten. De hele klas moet erbij betrokken worden. De meester of de juf is de spil in het bestrijden van pesten en het creëren van een positief werk- en leefklimaat. Die stelt groepsregels op, wijst kinderen op verschillen tussen pesten en plagen en grijpt in bij pesten.

Praten tijdens de uitleg, door het lokaal rennen, wiebelen op de stoel, niet geconcentreerd werken. In elke klas komt wel eens ongewenst gedrag voor en worden de leerprestaties negatief beïnvloed door de sfeer in de groep. Heftiger wordt het als er gepest wordt. En dat komt vaker voor dan wij denken.

Elke leerkracht wil natuurlijk het liefst dat leerlingen zich positief gedragen in de klas; dat ze zich aan de klassenregels houden, rustig werken, geen storend gedrag vertonen en zo optimaal mogelijk presteren. De werkelijkheid is vaak anders. Nogal wat leerlingen vertonen ongewenst gedrag en onderlinge verhoudingen tussen de leerlingen zijn voor verbetering vatbaar. En ook hier speelt de pester en de gepeste een belangrijke, negatieve rol. Het boekje ‘Coole kras- & beloningsmomenten’, samengesteld door Uitgeverij Stam, kan een bijdrage leveren aan het creëren van draagvlak om in de groep positief gedrag te laten zien en goed te presteren. Het klimaat in de klas wordt daardoor prettiger, kinderen werken beter en onderlinge verhoudingen verbeteren. Hieraan aandacht schenken sluit aan bij de KiVa-methode die naar uit onderzoek blijkt, ook in Nederland functioneel blijkt te zijn.

‘Ik kan mij niet voorstellen dat ……………. andere kinderen pest. Plagen is toch iets anders dan pesten’. Wanneer gaat ‘spelen’ over in ernst? En is die omslag gemakkelijk te herkennen? In dat grijze gebied zijn ook verschillen in tolerantie vast te stellen: wat de een nog plagen noemt, wordt door de ander als pesten beoordeeld.

Een korte introductie op de inhoud van dit doosje. In eerste instantie samengesteld en vervaardigd voor gebruik in de bovenbouwgroepen van het basisonderwijs. Met als doel de groepssfeer – hoe gaan de kinderen met elkaar om?, mogen alle kinderen meedoen of worden er uitgesloten?, is er waardering voor elkaars prestaties of eerder jaloezie? – te verbeteren. Waarom dat van belang is?

Uit onderzoek blijkt dat door juist aan dit aspect gericht aandacht te schenken, pesten wordt tegengegaan! Het is om die reden dat dit doosje ook voor particulier gebruik beschikbaar wordt gesteld. Daar waar meester/juf staat kan natuurlijk ook mama/papa of oma/opa gelezen worden. En pedagogische omgevingen? Een thuissituatie is een pedagogische omgeving bij uitstek!

‘Ja maar, bij ons wordt niet gepest’. Prachtig. Spelen met elkaar, in dit geval aan de hand van de kaarten met ‘opdrachten’ garandeert én gezelligheid én nog veel meer!
 

Met ‘Coole kras- & beloningsmomenten’stimuleert u gewenst gedrag en dát verbetert de sfeer in de klas. ‘Coole kras- & beloningsmomenten’ is gericht op de groep, waardoor onrustig, storend en eventueel agressief gedrag afneemt. De leerkracht let vooral op gewenst gedrag en deelt complimenten uit, omdat positief reageren effectiever werkt dan straffen. Door alert te zijn op dit aspect mag worden aangenomen dat er minder aanleiding is om te pesten!


Waar bestaat het product uit?

De beloningen staan in een boekje met spelvormen beschreven en zijn onder een viertal onderwerpen samengebracht, te weten: Woord-/taalspelletjes; Dobbelsteen-/rekenspelletjes; Kaartspelletjes; Gezelschapsspellen.

Onder iedere categorie worden 8 tot 12 spelvormen beschreven. Separaat wordt een map bijgeleverd met daarin, onder een kraslaag, de namen van de spelvormen.

Het beloningsproduct kan per ‘box’ worden aangeschaft en kost € 44,95 (incl. B.T.W.).

Extra service van Uitgeverij Stam. Om het gebruik te vereenvoudigen worden er tegen een geringe vergoeding, praktijkbijeenkomsten op locatie aangeboden. Daarvoor kun je een e-mail sturen naar [email protected] Dat kan per persoon per school, maar het aanbod geldt ook voor een introductie bij teams. Een keuze daarvoor levert naast het actualiseren van kennis en vaardigheden, vooral teamspirit als extra opbrengst op!

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.