Onderscheidend assortiment, eigentijdse vormgeving

Groep 5 basisschool, en huiswerk?

‘Gisteren een rustige avond gehad’, vroeg ik aan mijn zoon. ‘Wat jij rustig noemt’, antwoordde hij. Toen ik met Milan thuiskwam na zijn trompetles, bleek dat hij nog huiswerk moest maken. ‘Huiswerk maken in groep 5?’, zei ik. ‘Hij had zijn taak niet af en dat houdt in dat je het op een ander moment moet afmaken. Dat zit opgesloten in het Dalton systeem waar de school mee werkt. ‘Vrijheid in gebondenheid’ is in dat concept een leidend principe’.’Daar moet je mij meer over vertellen, hoe werkt dat dan in de praktijk ...?’
En vervolgens kreeg ik van mijn zoon een soort college over het Daltononderwijs……….

‘In de driehoek leraar, leerling, leerstof gaat het om drie pedagogische ankerpunten: verantwoordelijkheid nemen en geven, verantwoording afleggen en vragen, en vertrouwen schenken en vragen. Kwaliteiten waarover de leerkracht moet beschikken en waar het kind in toenemende mate in moet groeien.

In het eerder genoemde principe ‘vrijheid in gebondenheid’ worden door de leerkracht duidelijke grenzen gesteld. Maar door het kind zelfstandig kennis en ervaring in vrijheid op te laten doen, leert het verantwoordelijkheid te nemen. De leraar biedt iedere leerling structuur, maar ook ruimte om eigen keuzes te maken.

In het geval van Milan is er overleg geweest over de omvang van zijn rekentaak. Milan heeft toen aangegeven die taak aan te kunnen. Het blijkt dat hij zich heeft overschat, of hij is te veel met andere zaken bezig geweest. Wat er precies heeft gespeeld, wordt duidelijk in het evaluatie gesprekje dat de leerkracht met Milan houdt. Zo leert het kind verantwoordelijkheid te nemen. Uitgangspunt daarbij is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Merkt een leraar dat een leerling zich onvoldoende inzet, of zich onvoldoende uitgedaagd voelt, dan worden er meer ‘gestuurd’ afspraken gemaakt over welke leerstof eigen gemaakt moet worden.

Naarmate de kinderen ouder worden, worden de taken stap voor stap omvangrijker en complexer. ‘Wat’ er geleerd moet worden, wordt natuurlijk door de richtlijnen van de overheid bepaald. In dit systeem krijgen zelfstandigheid en samenwerkend leren veel aandacht’.

‘Een mooi verhaal’, reageerde ik, ‘en daar past het huiswerk maken van Milan in?’. En zo vervolgden we het gesprek over de rekenopdracht die Milan niet had afgerond…….. ‘Rekenen is tegenwoordig meer taal dan cijferen. Ik moet de tekst zelf een paar keer doorlezen, voordat ik de opdracht door heb. Ze noemen dat ‘redactie sommen’. Ik zou me best wel willen verdiepen in het rekenonderwijs. Deels om het te weten, maar ook omdat ik mijn kinderen, als ze daar om vragen, graag wil helpen’.En toen kon ik verwijzen naar de site van Uitgeverij Stam, waarop onder andere een werkmap over rekenen te vinden is. ‘Rekenen met meester Wim’ kent een gevarieerde inhoud, is losbladig samengesteld en bruikbaar voor kinderen in de midden/bovenbouw. Je kunt aansluiten bij de onderwerpen die op dat moment op school aan de orde zijn. Je kunt ook als ouder of als grootouder op zelf te kiezen momenten, met je kind of kleinkind aan de slag gaan.

Dat doe je natuurlijk alleen als je merkt dat je kind of kleinkind daar plezier aan beleeft. Thuis moet vooral geen school worden. In de werkmap is een handleiding opgenomen die de gebruiksmogelijkheden belicht. De moeite waard om te proberen, zeker als je merkt dat je kind of kleinkind minder affiniteit met rekenen heeft.
 

Reacties

Wees de eerste om te reageren...

Laat een reactie achter
* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.