Leveringsvoorwaarden

Uitgeverij Stam B.V.
Ambachtsweg 27
3953 BZ Maarsbergen 
Postbus 149
3950 AC Maarn
T 0343 - 45 24 49
F 0343 - 45 24 84
[email protected]
www.uitgeverijstam.nl

1. PRIJZEN
Alle vermelde prijzen staan in euroʼs genoteerd, inclusief b.t.w. Het is mogelijk dat er per abuis een foutieve prijs staat vermeld. In dat geval behouden wij ons het recht voor om de juiste prijs aan u te berekenen. Ook voor tussentijdse prijsverhogingen en indien wij door wettelijke omstandigheden worden genoodzaakt de prijzen te verhogen, geldt dit. Uiteraard wordt u hierover zorgvuldig geïnformeerd.

2. LEVERING
De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar en worden binnen enkele dagen geleverd. Verwachten wij een langere levertijd dan 3-5 werkdagen, dan informeren wij u hierover. Is een artikel niet voorradig, dan wordt dat zo spoedig mogelijk (franco) nagezonden.

3. VERWERKINGS-, VERPAKKINGS- EN VERZENDKOSTEN
Voor de verwerkings-, verpakkings- en verzendkosten wordt voor brievenbus leveringen binnen Nederland een bijdrage van € 2,95 per bestelling berekend. Voor pakket leveringen binnen Nederland bedraagt deze bijdrage € 5,00 per bestelling. Voor levering in België zijn de verzendkosten € 6,95 per bestelling en voor Duitsland € 8,85 per bestelling.

4. AFLEVERADRES EN TRANSPORT
Tijdens het plaatsen van de bestelling geeft u het adres op waar wij op werkdagen tussen 09.00 - 17.00 uur kunnen afleveren. Dat afleveradres wordt in onze administratie opgenomen. Goederen reizen voor risico van de koper.

5. BETALING
Betaling geschiedt via het Nederlandse platform voor online betalen iDEAL of via bankoverschrijving. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk via uw eigen vertrouwde bank betalen. Belgische klanten kunnen hun online aankopen betalen met de betaalmethode Mr. Cash.

6. RECLAMES EN RETOUREN
Eventuele reclames worden door ons geaccepteerd binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Neem nooit beschadigde pakken in ontvangst en teken niet voor aflevering, indien het aantal niet overeenstemt met het vermelde op de vrachtbrief. Indien goederen ontbreken of beschadigd zijn, neem dan direct telefonisch contact met ons op. Retourzendingen zonder voorgaand overleg, alsmede ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

7. OVERMACHT
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Uitgeverij Stam in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Uitgeverij Stam gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8. PRIVACY
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Uitgeverij Stam gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

9. VRAGEN/KLACHTEN
Uitgeverij Stam streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van Uitgeverij Stam, dan worden wij daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht.

10. COPYRIGHT
Op al onze uitgaven is het copyright van toepassing. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Uitgeverij Stam B.V. is het niet toegestaan publicaties, of delen hiervan, te reproduceren. Alle rechten zijn voorbehouden aan Uitgeverij Stam B.V., Ambachtsweg 27, 3953 BZ Maarsbergen.