Kleuren - Knippen- Plakken

Het ontwikkelen van fijn motorische vaardigheden is een proces dat letterlijk met vallen en opstaan wordt ontwikkeld.Daar wordt in de kinderdagverblijven en in de scholen veel aandacht aan besteed.

Bij het ene kind verloopt die ontwikkeling sneller dan bij de ander. Maar hoe het ook gaat, extra aandacht in de thuissituatie voor deze vaardigheden, leidt onherroepelijk tot verbetering. Mits er rekening wordt gehouden met de behoefte van het kind zelf.

Plezier hebben in de activiteit moet leidend zijn. Daarom is het lukken zo belangrijk. Voorkom frustraties bij uw kind. Daar oog voor hebben is een belangrijke kwaliteit van de ouder en/of begeleider!