Speel en Werkmappen

De speel-, werk- en leerbladen zijn speciaal samengesteld voor het basisonderwijs. Bij de afbeeldingen treft u de beschrijvingen aan die het gebruik ervan duiden. Ook in de thuissituatie kunnen de mappen worden ingezet. Niet om schooltje te spelen, maar wel om je kind te ondersteunen en te begeleiden in zijn ontwikkeling. Soms is een steuntje in de rug nodig om zelfvertrouwen op te bouwen of te versterken. Maar ouders kunnen er ook gebruik van maken om kinderen spelenderwijs uit te dagen. Goed gebruikt levert het energie en resultaat op!