Kalenders en planners

In de huidige tijd wordt er veel geklaagd over een gebrek aan beschikbaarheid van ouders. Zeker als beide ouders volop werken kan daar sprake van zijn. Door gebruik te maken van ‘vervangende’ omgevingen hoeft dat geen negatieve gevolgen te hebben. Integendeel zelfs, het omgaan met anderen in andere omgevingen heeft, zeker in sociaal opzicht, positieve kanten. De op deze pagina opgenomen producten kunnen in de thuissituatie uitstekend worden gebruikt voor diverse doeleinden. Bekijk ze, lees de beschrijvingen en maak een keuze!

Inspirerende en zinvolle producten om specifieke doelen te realiseren.